25 januari 2024_Excursie boring Havelte

Het was een mooie schooldag vandaag. Op uitnodiging van Boksebeld Infra B.V. zijn we met onze eerste jaars in Havelte geweest. Daar was men bezig met een gestuurde boring in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta, engineering door Roelofs.
De boring van ruim 600 meter is nodig voor de aanleg van een persleiding. Na een prettig ontvangs met koffie en koek kregen we een uitleg over de werkzaamheden. Aansluitend mochten we op de boorlocatie kijken hoe het boren in zijn werk gaat. De mensen van Van Vulpen namen de tijd om goed uit leggen hoe het boorproces in zijn werk gaat met de electrisch aangedreven boorstelling.
Na het kijken bij het boren hebben we gezien hoe de kunststof leidingdelen van 12 meter van Wavin aan elkaar worden verbonden d.m.v. spiegellassen.

Na een aangeboden lunch vertrokken we rond de middag weer naar school.

Leuk om vanuit onze opleiding ook diverse oud-studenten terug te zien op het project, een excursie in de Grond-, Weg- en Waterbouw is soms net een reünie.

Dank aan alle betrokkenen.

Onderstaand wat foto’s van de excursie.