Vriend worden

Ondersteun ‘Stichting Vrienden van de Infra-GWW’ middels een jaarlijkse financiële bijdrage van € 150,00.

Met deze bijdrage hopen wij genoemde doelen te kunnen realiseren, studenten te motiveren en een nauwere samenwerking tussen opleiding en het bedrijfsleven tot stand te brengen. U kunt meepraten over de inrichting van het onderwijs en eventueel een functie bekleden in de stichting. Vanzelfsprekend staan wij ook open voor nieuwe, inspirerende ideeën die vanuit het bedrijfsleven ons bereiken.

Uiteraard zullen wij onze activiteiten verantwoorden middels een jaarverslag met een overzicht van gerealiseerde activiteiten/projecten en een overzicht met de besteding van onze gelden.

Wie doen er allemaal mee?

Wij streven naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van bedrijven en instellingen vanuit het toekomstige werkveld van onze studenten. Te denken valt aan aannemersbedrijven in de infra-GWW, ingenieursbureaus, overheid en semi- overheid en toeleveringsbedrijven.

Donateur worden?

Neem hiervoor contact op met onze stichting middels: vriendenvandeInfra-GWW@deltion.nl