Over

Stichting Vrienden van de Infratechniek – Grond, Weg en Waterbouw is tot stand gekomen uit een initiatief van de docenten van het Deltion College Zwolle, opleiding Bouw & Infra.

Aanleiding

Het werkveld van de Infratechniek staat al enige tijd onder druk door zowel de financiële- als de bouwcrisis. Dit is niet alleen zichtbaar bij de werkzaamheden ‘in het veld’, maar wij als opleiding merken ook dat er een terugloop is in de studentenaantallen. Zodoende waren diverse ROC’s de afgelopen jaren al genoodzaakt te stoppen met de opleiding Middenkaderfunctionaris Infratechniek. Dat willen wij als opleiding Middenkaderfunctionaris Infratechniek van het Deltion College niet laten gebeuren!

Voor de opleiding Middenkaderfunctionaris Infratechniek BOL4 zijn wij schooljaar 2014- 2015 aan het Deltion College gestart met 30 eerstejaarsstudenten. Landelijk gezien een zeer goede instroom maar wij willen meer! In de gehele breedte van het werkveld van de infratechniek blijft er namelijk ook in de komende jaren behoefte aan jonge, goed opgeleide Middenkaderfunctionarissen. Hier kunnen wij echter alleen gezamenlijk met u als (stage)bedrijf in slagen. Zodoende hebben wij de ‘Stichting Vrienden van de Infratechniek – Grond, Weg en Waterbouw’ opgericht.

Het doel van de stichting is drieledig

  • Het promoten van het vakgebied en het werkveld van de Infratechniek onder potentiële studenten.
  • Het verbreden van de opleiding middels het organiseren van leerzame en stimulerende activiteiten zoals excursies, meetweek voor studenten op externe locatie, bezoek van ‘infrabeurzen’ etc.
  • Het versterken van de banden tussen de opleiding en het werkveld, het bedrijfsleven middels kennisuitwisseling, bedrijfsbezoeken en bedrijfspresentaties/gastlezingen etc.

Op deze wijze willen wij het mogelijk maken om onze studenten tijdens de opleiding iets extra’s aan te kunnen bieden en financieel tegemoet te komen in mogelijke buitenschoolse kosten/activiteiten.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • voorzitter:

G.E. (Gerjan) van der Werp  | gwerp@deltion.nl

  • secretaris:

R.J.G. (Raymond) Kolkman | rkolkman@deltion.nl

  • penningmeester:

W. (Wim) Rouw | wrouw@deltion.nl