Over

Stichting Vrienden van de Infra – Grond, Weg en Waterbouw is tot stand gekomen uit een initiatief van de docenten van het Deltion College Zwolle, opleiding Bouw & Infra.

Aanleiding

Het werkveld van de Infra – Grond-, weg- en waterbouw staat al enige tijd onder druk door het gebrek aan voldoende personeel. Dit is niet alleen zichtbaar bij de werkzaamheden ‘in het veld’, maar wij als opleiding merken ook dat er een terugloop is in de studentenaantallen. Zodoende waren diverse ROC’s de afgelopen jaren al genoodzaakt te stoppen met de opleiding Middenkaderfunctionaris Infra. Dat willen wij als opleiding Middenkaderfunctionaris Infra – Grond, Weg en Waterbouw van het Deltion College niet laten gebeuren!

In onze opleiding Middenkaderfunctionaris Grond, Weg en Waterbouw hebben gemiddeld 25 studenten per leerjaar. Landelijk gezien geen verkeerde cijfers, maar wij willen meer! In de gehele breedte van het werkveld van de infra blijft er namelijk ook in de komende jaren behoefte aan jonge, goed opgeleide Middenkaderfunctionarissen. Hier kunnen wij echter alleen gezamenlijk met u als (stage)bedrijf in slagen. Zodoende hebben wij de ‘Stichting Vrienden van de Infra – Grond, Weg en Waterbouw’ opgericht.

Onderstaande de actuele landelijke studentenaantallen.

Het doel van de stichting is drieledig

  • Het promoten van het vakgebied en het werkveld van de Infratechniek onder potentiële studenten.
  • Het verbreden van de opleiding middels het organiseren van leerzame en stimulerende activiteiten zoals excursies, meetweek voor studenten op externe locatie, bezoek van ‘infrabeurzen’ etc.
  • Het versterken van de banden tussen de opleiding en het werkveld, het bedrijfsleven middels kennisuitwisseling, bedrijfsbezoeken en bedrijfspresentaties/gastlezingen etc.

Op deze wijze willen wij het mogelijk maken om onze studenten tijdens de opleiding iets extra’s aan te kunnen bieden en financieel tegemoet te komen in mogelijke buitenschoolse kosten/activiteiten.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • voorzitter: R.P. (Robert Paul) van Meurs – docent Grond, Weg en Waterbouw
  • secretaris: R.J.G. (Raymond) Kolkman – docent Grond, Weg en Waterbouw
  • penningmeester: W. (Wim) Rouw – gepensioneerd docent Grond, Weg en Waterbouw

Contact

Vrienden van de infra – GWW
Mozartlaan 15
8031 AA Zwolle
Ruimte oranje orj.2.030

Emailadres: vriendenvandeinfra-GWW@deltion.nl
Telefoonnummer: +31 (038) 850 38 63