Vriend worden

Ondersteun ‘Stichting Vrienden van de Infra-GWW’ middels een jaarlijkse financiële bijdrage van € 150,00.

Met deze bijdrage hopen wij genoemde doelstellingen te kunnen realiseren, studenten te motiveren en een nauwere samenwerking tussen opleiding en het bedrijfsleven tot stand te brengen. U kunt meepraten over de inrichting van het onderwijs, vanzelfsprekend staan wij ook open voor nieuwe, inspirerende ideeën die vanuit het bedrijfsleven ons bereiken.

Uiteraard zullen wij onze activiteiten verantwoorden middels een jaarverslag met een overzicht van gerealiseerde activiteiten/projecten en een overzicht met de besteding van onze gelden.

Wie doen er allemaal mee?

Wij streven naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van bedrijven en instellingen vanuit het toekomstige werkveld van onze studenten. Te denken valt aan aannemersbedrijven in de infra-GWW, ingenieursbureaus, overheid en semi- overheid en toeleveringsbedrijven.

Wat maken de donaties mogelijk?

 • Excursies met studenten naar projecten, beurzen en bedrijven. De kosten voor de bus worden door de stichting betaald;
 • De jaarlijkse Meetweek met onze 2e studenten naar Terschelling waar wij meetoefeningen doen in de duinen en op het wad. Om de kosten voor de studenten te reduceren draagt de stichting een steentje bij.

 • De jaarlijkse Belgiëweek met de 3e jaars studenten, waar diverse weg- en waterbouwkundige werken worden bezocht. De kosten voor de hele week een bus met chauffeur worden door de stichting betaald.

 • De stichting stelt de boeken voor VOL-VCA aan de 1e jaars beschikbaar.
 • De 1e jaars ontvangen bij aanvang een startpakket met tekengerei om de opleiding goed te kunnen starten. De stichting neemt deze kosten voor haar rekening.

 • Promotiemateriaal die op VMBO-scholen in te zetten is om de infra onder de aandacht te brengen. De stichting heeft twee schaalmodellen van een ophaalbrug laten maken die op basisscholen en VMBO-scholen inzetbaar zijn.
 • Projecten die we kunnen inzetten op VMBO-scholen zodat leerlingen kunnen kennismaken met de infra. Middelen die daarvoor nodig zijn worden betaald door de stichting.
 • De stichting heeft een beurswand laten ontwerpen en maken om tijdens voorlichtingen en opendagen goed zichtbaar te zijn voor potentiële studenten.
 • Stageterugkomdagen en introductieweken kunnen wij met inbreng van de stichting meer glans geven.
 • Kennismakingsdagen voor leerlingen op het VMBO om te zien wat de grond-, weg- en waterbouw allemaal te bieden heeft.
 • De stichting heeft een promovideo laten maken ter promotie van het vakgebied en met name gericht op de diverse functies in het middenkader. Met trots presenteren wij de video.
 • Een Augmented Reality Sandbox, zie onderstaande video. Deze wordt bij voorlichtingen gebruikt. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn voor een betere Box, die goed vervoerbaar is, dus makkelijk demontabel. We willen hem ook graag buiten Deltion inzetten.
 • De stichting heeft op afstand bestuurbare machines aangeschaft (2 shovels, 2 rupskranen en 2 vrachtauto’s) met een twee parcours die we kunnen inzetten bij voorlichtingen.
 •  

Donateur worden?

Neem hiervoor contact op met onze stichting middels: vriendenvandeInfra-GWW@deltion.nl