Onderwijs

Middenkaderfunctionaris Infra

Als Middenkaderfunctionaris Infra ben je werkzaam in de grond-, water- en wegenbouw. Jij houdt je bezig met het ontwerpen, calculeren, plannen, uitvoeren en het beheren van projecten in deze sector, zoals bijvoorbeeld wegen, spoorwegen of ondergrondse transportsystemen. Je hebt veelal contacten met overheidsinstellingen, leveranciers van materialen en gespecialiseerde bedrijven. Als Middenkaderfunctionaris Infra werk je bijvoorbeeld als calculator, werkvoorbereider of tekenaar voor een ontwerpbureau, voor de overheid of voor een gespecialiseerde aannemer.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je bent verantwoordelijk
 • je bent nauwkeurig
 • je bent zorgvuldig
 • je bent handig
 • je hebt rekenkundig en ruimtelijk inzicht
 • je bent communicatief vaardig
 • je kan goed plannen en organiseren
 • je bent op de hoogte van ontwikkelingen in vakgebied

De leerweg

Deze opleiding duurt 4 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald voor aanvang van de opleiding en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.
Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens de opleiding ga je 5 dagen per week naar school en stages zijn een onderdeel van het programma. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Opzet van de opleiding

De opleiding is competentiegericht opgezet. Bij competenties gaat het om het totaal van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Deze heb je nodig om je beroep goed uit te kunnen oefenen. Het gaat er niet alleen om dat je wéét hoe het zou moeten, maar dat je het ook zo doet!

Voor de opleiding zijn kerntaken en competenties vastgesteld. Met deze kerntaken en competenties leg je een brede theoretische en praktische basis om als beginnend beroepsbeoefenaar aan het werk te kunnen. Op school en tijdens je Beroepspraktijkvorming (BPV) werk je aan projecten in de door jou gekozen vakrichting.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sport

Je krijgt te maken met het ontwerp en beheer van infrastructurele werken. Verder kun je betrokken zijn bij de uitvoering van plannen in de praktijk. Je maakt begrotingen en plannen en geeft leiding aan kleine teams. Binnen deze teams coördineer en controleer je verschillende zaken. Je kunt werken bij Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten of aannemers als CAD-tekenaar, opzichter, werkvoorbereider of uitvoerder.

Beroepspraktijkvorming

Voor alle onderdelen geldt dat je een deel van de opleiding in de beroepspraktijk (BPV) volgt. Van de totale 4 jaren van de opleiding breng je zo’n 60% op school door en 40% bij erkende leerbedrijven.

Toetsing en diplomering

De algemene onderdelen Nederlands, rekenen en Engels worden deels geëxamineerd door middel van centraal ontwikkelde examens en deels via instellingsexamens. Wat betreft Loopbaan, Burgerschap en Sport bouw je tijdens je opleiding een portfolio op met bewijsmateriaal.

Persoonlijke begeleiding

Je kunt rekenen op persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding. Ook krijg je begeleiding van een studieloopbaanbegeleider. Bij moeilijkheden tijdens de opleiding, kun je gebruik maken van extra ondersteuning door het Studenten SuccesCentrum.

Studievoorzieningen

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van je diploma verder leren op het hbo, in deeltijd of voltijd.

Informatie en aanmelding

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek? Bel het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar ssc@deltion.nl. Je meldt je aan door een aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar Deltion College, Postbus 565, 8000 AN Zwolle.